Betlejemskie Światełko2022

W czwartkową mszę roratnią harcerze z czechowickiego hufca przynieśli Betlejemskie Światło Pokoju i śpiewem urozmaicili liturgię.

 

  Przekazanie Światła  

 

     

wierni odbierają Światło Pokoju