Zawierzenie Niepokalanej NMP

Odbyło się nabożeństwo do Najświetszego Serca Pana Jezusa wraz z przemarszem do parafii Matki Bożej Korony Polski na Lesisku dla oddania  dekanatu Czechowickiego  Niepokalanemu Sercu Maryi w jedności z Sercem Jezusa - Kilka zdjęć-

  https://photos.app.goo.gl/yo6UGr6wJTHSGGCY7