A wczora z wieczora

1. A wczora z wieczora, a wczora z wieczora     E A H7 E A
Z niebieskiego dwora, z niebieskiego dwora.    fis H7 E cis fis H7 E
Przyszła nam nowina,     /2x
Panna rodzi Syna.         /2x

2.Boga prawdziwego, Nieogarnionego
Za wyrokiem Boskim, w Betlejem żydowskim.

3.Pastuszkowie mali w polu wtenczas spali
Gdy Anioł z północy światłość z nieba toczy

4.Chwałę oznajmując, szopę pokazując
Gdzie Panna z Dzieciątkiem, z wołem i oślątkiem.

Anioł pasterzom mówił

1. Anioł pasterzom mówił                       D A D D
Chrystus się wam narodził                     D G E7 A
w Betlejem, nie bardzo podłym mieście   D G D A D A
narodził się w ubóstwie                         D A D A
Pan wszego stworzenia.                        D G A D

2.Chcąc się dowiedzieć tego
poselstwa wesołego,
bieżeli do Betlejem skwapliwie,
znaleźli Dziecię w żłobie,
Maryję z Józefem.

3.Taki Pan chwały wielkiej
uniżył się Wysoki,
pałacu kosztownego żadnego
nie miał zbudowanego
Pan wszego stwoszenia!


Archanioł Boży Gabriel    

1. Archanioł Boży Gabriel,                     D G D
Posłan do Panny Maryi,                         G e G A D
Z Majestatu Trójcy Świętej                   A G D
Tak sprawował poselstwo k'Niej             G D G D A
Zdrowaś, Panno, łaskiś pełna,                D G D
Pan jest z Tobą, to rzecz pewna".          G A G A D

2. Panna się wielce zdumiała
z poselstwa, które słyszała.
Pokorniuchno się skłoniła;
jako Panna wstrzemięźliwa
zasmuciła się z tej mowy,
nic nie rzekła Aniołowi.

3. Ale poseł z wysokości,
napełnion Boskiej mądrości,
rzekł Jej: Nie bój się Maryjo,
najszczęśliwszaś, Panno miła,
znalazłaś łaskę u Pana,
oto poczniesz Jego Syna.

4. Jezus nazwiesz imię Jego,
będzie Synem Najwyższego;
wielki z strony człowieczeństwa,
a niezmierny z strony Bóstwa,
wieczny Syn Ojca Wiecznego,
Zbawiciel świata całego".

5. Temu Panna uwierzyła,
przyzwalając tak mówiła:
O, Pośle Boga wiecznego,
gdy to wola Pana mego,
toć ja służebnica Jego,
stań się według słowa twego".


Bóg się rodzi

1. Bóg się rodzi, moc truchleje: Pan niebiosów obnażony,        C F C C F G
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice Nieskończony;      C F C C F G
Wzgardzony, okryty chwałą, śmiertelny Król nad wiekami         G C G C7
A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.                   G C F G C

2. Cóż masz niebo, nad ziemiany? Bóg porzucił szczęście twoje,
Wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje,
Niemało cierpiał, niemało, żeśmy byli winni sami
A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.

3. Podnieś rękę Boże Dziecię! Błogosław ojczyznę miłą.
W dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłę swą siłą,
Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami
A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.

Bracia patrzcie jeno

1. Bracia patrzcie jeno, jak niebo goreje                              G
znać, że coś dziwnego, w Betlejem się dzieje.                      G
Rzućmy budy, warty, stada, niechaj nimi Pan Bóg włada.        D A D A D A D A
A my do Betlejem, do Betlejem.                                         D A D D A D

2. Patrzcie, jak tam gwiazda światłem swoim miga,
pewnie dla uczczenia Pana swego ściga.
Krokiem śmiałym i wesołym śpieszmy i uderzmy czołem
przed Panem w Betlejem, w Betlejem.

3. Wszakże powiedziałem, że cuda ujrzymy:
Dziecię, Boga świata, w żłobie zobaczymy.
Patrzcie, jak biednie okryte w żłóbku Panię znakomite.
w szopie przy Betlejem, przy Betlejem.

Cicha Noc

1. Cicha noc, święta noc,                        G
Pokój niesie ludziom wszem.                   a D G G7
A u żłóbka Matka Święta,                        C G
Czuwa sama uśmiechnięta.                     C G
Nad Dzieciątka snem,                             a D G
Nad Dzieciątka snem.                             G D G

2. Cicha noc, święta noc,
Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziwieni,
Za Anielskim głosem pieni,
Gdzie się spełnił cud,
Gdzie się spełnił cud.

3. Cicha noc, święta noc,
Narodzony Boży Syn.
Pan Wielkiego Majestatu,
Niesie dziś całemu światu,
Odkupienie win,
Odkupienie win.

4. Cicha noc, święta noc,
Jakiż w Tobie dzisiaj cud,
W Betlejem dziecina święta
Wznosi w górę swe rączęta
Błogosławi lud
Błogosławi lud.


Dzisiaj w Betlejem

1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina,    C C G
Że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna.              C C G

Ref. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi.                            G C
Anieli grają, króle witają,                                                G C
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają,                                 G C
Cuda, cuda ogłaszają.                                                    F G C

2. Maryja Panna Dzieciątko piastuje
I Józef święty Ono pielęgnuje.

3. Chociaż w stajence Panna Syna rodzi,
Przecież On wkrótce ludzi oswobodzi.

Gdy się Chrystus rodzi

1. Gdy się Chrystus rodzi,                     D G G D
I na świat przychodzi,                          D A A D
Ciemna noc w jasności                         D G G D
Promienistej brodzi.                             D A A D

Ref. Aniołowie się radują,                     A A D D
Pod niebiosy wyśpiewują;                     A A D D
Gloria, gloria, gloria                             D D G G A A
in Exelsis Deo!                                    D G D A D D

2. Mówią do pasterzy,
Którzy trzód swych strzegli,
Aby do Betlejem
Czym prędzej pobiegli.
Bo się narodził Zbawiciel
Wszego świata Odkupiciel,

Gloria…

Gdy Śliczna Panna

1. Gdy śliczna Panna Syna kołysała,           G C D G a D G
Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:      G a D e A7 D
"Lili, lili, laj, moje Dzieciąteczko,              G C G C D7 G
Lili, lili, laj, śliczne Paniąteczko."

2. Przybądźcie z nieba, święci aniołowie,
Spieszcie do ludzi z pokojem posłowie.
Lili, lili, laj, Wielki Królewiczu,
Lili, lili, laj, niebiański Dziedzicu.

3. Łączcie się w dziękach, wszystkie ziemskie dzieci,
Niechaj się miłość w sercu waszym nieci.
Lili, lili, laj, drogi Zbawicielu,
Lili, lili, laj, nasz Odkupicielu.


Jest taki dzień
1. Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy;        C e F G
dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich,
dzień, który już każdy z nas zna od kołyski.
 
Ref. Niebo - ziemi, niebu - ziemia,                          F C F C
wszyscy - wszystkim ślą życzenia,                          F G F G
drzewa - ptakom, ptaki - drzewom,                         F C F C
mgnienie wiatru - płatkom śniegu.                          F G C

2. Jest taki dzień tylko jeden raz do roku.
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku.
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem.
Dzień, piękny dzień dziś nam rok go składa w darze.

Ref. Niebo - ziemi, niebu - ziemia,
wszyscy - wszystkim ślą życzenia,
a gdy wszyscy usną wreszcie,
noc igliwia zapach niesie.


Jezus Malusieńki

1. Jezus malusieńki leży wśród stajenki           a E a E
Płacze z zimna nie dała mu matula sukienki.     d C G7 a
Płacze z zimna nie dała mu matula sukienki.     d C G7 C

2. Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła,
w który Dziecię owinąwszy, siankiem Je okryła
w który Dziecię owinąwszy, siankiem Je okryła

3. Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki,
We żłobie Mu położyła siana pod główeczki.
We żłobie Mu położyła siana pod główeczki.

4. Dziecina się kwili, Matuleńka lili
w nóżki zimno, żłobek twardy, stajenka się chyli
w nóżki zimno, żłobek twardy, stajenka się chyli

5. Matusia truchleje, serdeczne łzy leje
O mój Synu, wola Twoja, nie moja się dzieje.
O mój Synu, wola Twoja, nie moja się dzieje.


Jezusa Narodzonego

1. Jezusa narodzonego wszyscy witajmy,        D G D A7 D
Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy;        D G D A7 D
oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło,           D G e A
skłaniajmy swe czoło Panu naszemu.              D h G e A7 D

2. Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie,
że to Bóg i Człowiek prawy leży na sianie;
oddajmy wesoło...

3. Oddajmy też za kadzidło Panu nadzieję,
że Go będziem widzieć w niebie, mówiąc to śmiele;
oddajmy wesoło...

4. Oddajmy za mirę miłość na dowód tego,
że Go nad wszystko kochamy, z serca całego;
oddajmy wesoło...

5. Przyjmij, Jezu, na kolędę te nasze dary,
przyjmij serca, dusze nasze za swe ofiary,
byśmy kiedyś w niebie, posiąść mogli Ciebie
posiąść mogli Ciebie na wieki wieków.


Lulajże Jezuniu

1. Lulajże, Jezuniu, moja perełko,           C F G C
Lulaj, ulubione me pieścidełko.               C7 F G C

Ref. Lulajże, Jezuniu, lulajże lulaj,          C F G C
A Ty Go, Matulu, w płaczu utulaj. /2x       a d G C

2. Zamknijże znużone płaczem powieczki,
Utulże zemdlone łkaniem usteczki.

3. Lulajże piękniuchny nasz aniołeczku
Lulajże maluchny świata kwiateczku

4. Lulajże różyczko najozdobniejsza
Lulajże lilijko najprzyjemniejsza

5.Lulajże przyjemna oczom gwiazdeczko
Lulaj najśliczniesze świata słoneczko

6.Matuniu kochana już odchodzimy
Małemu Dzieciątku przyśpiewujemy

7.Cyt cyt cyt już zaśnie małe Dzieciątko
Patrz jeno jak śpi niby kurczątko

8.Cyt cyt cyt wszyscy się spać zabierajcie
Mojego Dzieciątka nie przebudzajcie


Mędrcy świata

1. Mędrcy świata, monarchowie, gdzie spiesznie dążycie?      C F C G C
Powiedzcież nam, Trzej Królowie, chcecie widzieć Dziecię?     G C C7 F
Ono w żłobie nie ma tronu i berła nie dzierży,                       G C G C G
A proroctwo Jego zgonu już się w świecie szerzy.                  C7 F C G C

2. Mędrcy świata, złość okrutna Dziecię prześladuje.
Wieść okropna, wieść to smutna, Herod spisek knuje.
Nic monarchów nie odstrasza, do Betlejem spieszą.
Gwiazda Zbawcę im ogłasza nadzieją się cieszą.

Mizerna cicha

1. Mizerna, cicha, stajenka licha,             d G F A
Pełna niebieskiej chwały.                        d F A A7
Oto leżący, przed nami śpiący                 d G F A
W promieniach Jezus mały.                     d F A d

2. Nad nim anieli w locie stanęli
I pochyleni klęczą
Z włosy złotymi, z skrzydły białymi,
Pod malowaną tęczą.

3. Wielkie zdziwienie, wszelkie stworzenie
Cały świat orzeźiony;
Mądrość Mądrości, Światłość Światłości,
Bóg - człowiek tu wcielony!

4. I oto mnodzy, ludzie ubodzy
Radzi oglądać Pana,
Pełni natchnienia, pełni zdziwienia
Upadli na kolana.

5. Oto Maryja, czysta lilija,
Przy niej staruszek drżący
Stoją przed nami, przed pastuszkami
Tacy uśmiechający.

Pójdźmy wszyscy do stajenki

1. Pójdźmy wszyscy do stajenki,        G
do Jezusa i Panienki                         G
Powitajmy, Maleńkiego                     a D G e
I Maryję Matkę jego.                        a D G
Powitajmy Maleńkiego                      a D G e
I Maryję Matkę jego.                        a D C G

2. Witaj, Jezu ukochany,
Od Patryjarchów czekany,
Od Proroków ogłoszony,
Od narodów upragniony.

3. Witaj, Dzieciąteczko w żłobie,
Wyznajemy Boga w Tobie
Coś się narodził tej nocy
Byś nas wyrwał z czarta mocy.

4. Witaj Jezu nam zjawiony:
Witaj dwakroć narodzony,
Raz z ojca przed wieków wiekiem,
A teraz z matki człowiekiem

5. Któż to słyszał takie dziwy?
Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,
Ty łączysz w boskiej osobie
Dwie natury różne sobie

6. O, szczęśliwi pastuszkowie,
Któż radość waszą wypowie?
Czego ojcowie żądali,
Byście pierwsi oglądali.

7. O Jezu nasze kochanie,
Czemu nad niebios mieszkanie
Przekłądasz nędzę, ubóstwo,
I wyniszczesz swoje Bóśtwo?

 
Przybieżeli do Betlejem

1. Przybieżeli do Betlejem pasterze,          C F C C F G
Grają skocznie Dzieciąteczku na lirze:        C F C C F G

Ref. Chwała na wysokości,                        C G7
Chwała na wysokości,                              C G7
A pokój na ziemi.                                    C G7 C

2. Oddawali swe ukłony w pokorze,
Tobie z serca ochotnego, o Boże.

3. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
Których oni nie słyszeli, jak żywi.

Tryumfy Króla niebieskiego

1. Tryumfy Króla niebieskiego                  A g A
Zstąpiły z nieba wysokiego.                     E fis h E A
Pobudziły pasterzów,                              E H E
Dobytku swego stróżów,                         H cis
Śpiewaniem, Śpiewaniem, Śpiewaniem      E fis H cis E A

2. Chwała bądź Bogu w wysokości,
A ludziom pokój na niskości.
Narodził się Zbawiciel,
Dusz ludzkich Odkupiciel,
Na ziemi x 3.

3. Zrodziła Maryja Dziewica
Wiecznego Boga bez rodzica
By nas z piekła wybawił
A w niebieskich postawił,
Pałacach x 3

4. Pasterze w podziwieniu stają
Tryumfu przyczynę badają.
Co się nowego dzieje,
Że tak światłość jaśnieje,
Nie wiedząc x 3

5. I które mieli z sobą dary,
Dzieciątku dają na ofiary.
Przyjmij, o Narodzony,
Nas i dar przyniesiony,
z ochotą x 3

6. A potem Maryi cześć dają,
Za matkę Boską Ją uznają.
Tak nas uczą przykładem,
Jak iść mamy ich śladem,
statecznie x 3


Wśród nocnej ciszy

1. Wśród nocnej ciszy, głos się rozchodzi:    C G C G C
Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi!        C G C G C
Czym prędzej się wybierajcie,                     C G
Do Betlejem pospieszajcie                         C G
przywitać Pana. x2                                   C G C

2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie,
Z wszystkimi znaki danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali
A witając zawołali
Z wielkiej radości: x2

3. Ach, witaj Zbawco z dawna żądany,
Wiele tysięcy lat wyglądany,
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy
Nam się objawił x2

4. I my czekamy na Ciebie Pana
A skoro przyjdziesz na głos kapłana
Padniemy na twarz przed Tobą
Wierząc żeś jest pod osłoną
Cleba i wina X2


W żłobie leży
1. W żłobie leży, którz pobieży                G D D7
Kolędować małemu.                               G C D7 G
Jezusowi,Chrystusowi                            G D D7
Dziś nam narodzonemu                          G C D7 G
Pastuszkowie przybywajcie,                    e a D
Jemu wdzięcznie przygrywajcie,               G C D7
Jako Panu naszemu.                              G C D7 G

2. My zaś sami z pisneczkami
Za wami pośpieszymy
A tak Tego Maleńkiego
Niech wszyscy zobaczymy
Jak ubogo narodzony
Płacze w stajni położony
Więc go dziś ucieszymy

3. Naprzód tedy niechaj wszędy
Zabrzmi świat w wesołości
Że posłany nam jest dany
Emmanuel a wysokości
Jego tedy przywitajmy
Z Aniołami zaśpiewajmy
"Chwała na wysokości!"

4. Witaj Panie cóż się stanie
Że rozkosze niebieskie
Opóściłeś a zstąpiłeś
Na te niskości ziemskie?
"Miłość moja to sprawiła
By człowieka wywyższyła
Pod niebiosa Empirejskie"

Wesołą nowinę

1. Wesołą nowinę, bracia, słuchajcie.                         D G A D
Niebieską Dziecinę ze mną witajcie.                          h G A G D

Ref. Jak miła ta nowina, mów, gdzie jest ta Dziecina,  D G A D
Byśmy tam pobieżeli i ujrzeli.                                   h e A D

2. Bogu chwałę wznoszą na wysokości,
Pokój ludziom głoszą Duchy światłości.

3. Panna nam powiła Boskie Dzieciątko,
Pokłonem uczciła to Niemowlątko.

4. Którego zrodziła, Bogiem uznała,
I Panną jak była, Panną została.

5. Królowie na wschodzie już to poznali
I w judzkim narodzie szukać jechali.

6. Gwiazda najśliczniejsza ich oświeciła,
Do szopy w Betlejem zaprowadziła.