Język polski  Łacina  Język angielski  Język chorwacki  Język francuski
Język polski Łacina Język angielski Język chorwacki Język francuski
         
 Język niemiecki  Język włoski  Język portugalski  Język hiszpański  Język rosyjski
Język niemiecki Język włoski Język portugalski Język hiszpański  Język rosyjski

 

Język polski   Język polskiZnak Krzyża
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Skład Apostolski - Credo
Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa,
Syna Jego Jedynego, Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego.
Narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł,
trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego,
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny,
Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Modlitwa Pańska
Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw od złego. Amen.

Pozdrowienie Anielskie
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Doksologia Mała
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa Fatimska
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź do nieba wszystkie dusze
szczególnie te, które najbardziej potrzebują
Twojego miłosierdzia. Amen.

Witaj Królowo
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i plącząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaz. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

Modlitwa końcowa
Módlmy się! O Boże, którego jedyny Syn przez życie, śmierć, i zmartwychwstanie zdobył dla nas nagrodę życia wiecznego, spraw, Ciebie prosimy, aby rozmyślanie tajemnic różańca świętego Najświętszej Maryi Panny pozwoliłoby nam je naśladować i tak dostąpić spełnienia ich obietnic przez Chrystusa Pana Naszego.

 

--- Do góry ---


Lingua latina   Łacina - Lingua Latina


Signum Crucis
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

Symbolum Apostolorum
Credo in Deum Patrem omnipotentem,
Creatorem caeli et terrae.
Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum,
qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine,
passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus,
descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis,
ascendit ad caelos, sedet ad dexteram
Dei Patris omnipotentis, inde venturus est
iudicare vivos et mortuos.
Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam,
sanctorum communionem, remissionem peccatorum,
carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen.

Oratio Dominica
Pater noster, qui es in caelis
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra;
panem nostrum quotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo. Amen.

Ave Maria
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus, et benedictus
fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.

Doxology Minor
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper
et in saecula saeculorum. Amen.

Oratio Fatima
Domine Jesu, dimitte nobis debita nostra,
salva nos ab igne inferiori,
perduc in caelum omnes animas, praesertim eas,
quae misericordiae tuae maxime indigent.

Salve Regina
Salve Regína, Mater misericórdiæ; Vita dulcédo,
et spes nostra, salve. Ad te Clamámus éxsules fílii Evæ;
Ad te Suspirámus, geméntes et flentes in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, Advocáta nostra, Illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte: Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
Nobis post hoc exsílium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María.
Ora pro nobis, Sancta Dei Génetrix.
Ut digni efficiámur promissionibus Christi. Amen.

Oremus
Oremus: Deus, cujus Unigénitus, per vitam, mortem et resurrectiónem suam nobis salútis ætérnæ præmia comparávit: concéde, quæsumus; ut, hæc mystéria sanctíssimo beátæ Maríæ Virginis Rosário recoléntes; et imitémur quod cóntinent, et quod promíttunt, assequámur. Per eúmdem Christum Dóminum nostrum. Amen. 

 

--- Do góry ---

 

Język angielski   Język angielski - English language


Sign of Cross
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

Apostles' Creed
I believe in God, the Father almighty,
Creator of heaven and earth,
and in Jesus Christ, His only Son,
our Lord, Who was conceived by the power
of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary,
suffered under Pontius Pilate,
was crucified, died, and was buried;
He descended into hell;
on the third day He rose again from the dead;
He ascended into heaven and is seated
at the right hand of God, the Father Almighty;
from there He will come to judge the living and the dead.
I believe in the Holy Spirit, the holy catholic Church,
the communion of saints, the forgiveness of sins,
the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.

The Lord’s Prayer
Our Father, who are in heaven,
hallowed be Thy name. Thy kingdom come.
Thy will be done on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread
and forgive us our trespasses as we forgive
those who trespass against us.
And lead us not into temptation, but
deliver us from evil. Amen.


Hail Mary
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.
Blessed art thou amongst women
and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners,
now, and in the hour of our death. Amen.

Glory Be
Glory be to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit.
As it was in the beginning,
is now, and will be forever. Amen.

The Fatima Prayer
Oh my Jesus, forgive us our sins,
save us from the fires of Hell,
and lead all souls to Heaven,
especially those in most need of Thy mercy.

Hail Holy Queen
Hail Holy Queen, Mother of Mercy, our Life, our Sweetness, and our hope. To thee we cry, poor banished children of Eve. To thee we send up our sighs, mourning and weeping in this vale of tears. Turn then most gracious advocate, Thine eyes of mercy toward us, and after this, our exile, show unto us, the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Pray for us O Holy Mother of God, That we may be made worthy of the promises of Christ. Amen.

Final Prayer
Let us pray. O God, whose only begotten Son, by His life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life, grant, we beseech Thee, that meditating upon these mysteries of the Most Holy Rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise, through the same Christ Our Lord. Amen.

--- Do góry ---

 

Język chorwacki   Język chorwacki - Hrvatski jezik


Prilikom križanja

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.


Apostolsko vjerovanje
Vjerujem u Boga, Oca svemogucega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, sina njegova jedinoga, Gospodina nasega, koji je zacet po Duhu Svetom, rodjen od Marije Djevice, mucen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; sasao nad pakao, treci dan uskrsnuo od mrtvih; uzasao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogucega; odonud ce doci suditi zive i mrtve. Vjerujem u duha Svetoga, svetu Crkvu Katolicku, opcinstvo svetih, oprostenje grijeha, uskrsnuce tijela i zivot vjecni.

Oče naš
Oce nas koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dodji kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu tako i na zemlji. Kruh nas svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge nase kako i mi otpustamo duznicima nasim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla

Zdravo Marijo
Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom! Blagoslovljena Ti medju zenama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus. Sveta Marijo, Majko Bozja, moli za nas gresnike sada i na casu smrti nase.

Slava Ocu
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.Kako bijase na pocetku tako i sada i vazda i u vijeke.

O moj Isuse
O moj Isuse, oprosti nam nase grijehe, ocuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duse, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrdje.

Zdravo, Kraljice
Zdravo, Kraljice, majko milosrdja, zivote, slasti i ufanje nase, zdravo! K Tebi vapijemo prognani sinovi Evini. K Tebi uzdisemo tugujuci i placuci u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, zagovornice nasa, one svoje milostive oci na nas, te nam poslije ovoga progona pokazi Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O, blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo!

Konačni Molitva
Boze, Tvoj nam je Sin Jedinac svojim zivotom, smrcu i uskrsnucem udijelio dobra vjecnoga spasenja. Nama, koji smo uz svetu krunicu Blazene Djevice Marije razmatrali ta otajstva, udjeli da nasljedujemo sto ona sadrze i postignemo sto ona obecavaju. Po Kristu Gospodinu nasem.

 

--- Do góry ---

 

Język francuski   Język francuski - La langue français


Signe de croix
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Credo
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant d'où Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit-Saint, á la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

Notre Père
Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté sit soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.

Ave Maria
Je vous salue, Marie, pleine de grâces, le Seigneur est avec vous; vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen.

Gloire au Pére
Gloire au Pére, au Fils et au Saint-Esprit. Comme Il état au commencement, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Amen.

O mon Jésus
O mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les petit âmes surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Amen.

Salve Regina
Nous vous saluons, Reine, Mere de misericorde, notre vie, notre joie, notre esperance, salut. Enfants d'Eve, nous crions vers vous de fond de notre exil. Nous soupirons vers vous, gemissant et pleurant dans cette vallee de larmes. O vous notre advocate, tournez vers nous vos regards misericordieux. Et apres l'exil de cette vie, montrez nous Jesus, le fruit beni de vos entrailles, tendre, aimante, douce vierge Marie. Priez pour nous, sainte Mere de Dieu. Afin que nous devenions dignes des promesses de Jesus Christ. Amen.

Prière finale
Prions: O Dieu dont le Fils unique, par sa vie, sa mort et sa resurrection, nous a merite, les recompenses du salut eternel, faites que, meditant ses mysteres dans le tres saint Rosaire de la bienheureuse Vierge Marie, nous mettions a profit les lescons qu'ils contiennent afin d'obtenir ce qu'ils nous font esperer. Par la meme Jesus-Christ, votre Fils notre Seigneur. Amen.

--- Do góry ---

Język niemiecki   Język niemiecki - Deutsche Sprache


Das Kreuzzeichen
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Das apostolische Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Cristus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katolische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünde, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.

Das Vater unser
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Das Gegrüßet seist du Maria
Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit Dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht Deines Leibes Jesu. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen

Das Ehre sei dem Vater
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist wie es war im Anfang so auch jetzt und alle Zeit in Ewigkeit. Amen

Oh My Jesus
O mein Jesus verzeih uns unsere Sünden bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Amen.

Salve Regina
Sei gegrüßt, o Königin! Mutter der Barmherzigkeit, unser Leben, unsere Süßigkeit, unsere Hoffnung, sei gegrüßt. Zu dir seufzen wir, trauernd und weinend in diesem Tale der Tränen! O wende, unsere Fürsprecherin, deine mitleidigen Augen uns zu und zeige uns nach diesem Elende Jesum, die gebenedeite Frucht deines Leibes. O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria! V. Bitte für uns, o Königin vom heiligsten Rosenkranze. R. Auf daß wir würdig werden der Verheißungen Christi. Amen.

Das Gebet
O Gott, dessen eingeborner Sohn durch sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung uns die Belohnung des ewigen Lebens verdient hat, verleihe uns, wir bitten dich, daß wir, indem wir die Geheimisse des heiligen Rosenkranzes der allerseligsten Jungfrau ehren, was sie enthalten nachahmen und dadurch erlangen, was uns in denselben verheißen ist. Durch unsern Herrn Jesus Christus. Amen.

 

--- Do góry ---

 

Język włoski   Język wloski - La lingua italiana


Segno della croce
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

Credo
Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa Cattolica, la Comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.

Padre nostro
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Ave Maria
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatoti, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Gloria al Padre
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.

Preghiera di Fatima
O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della vostra misericordia. Amen.

Salve Regina
Salve, Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva; a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen.

Oratio finale
Signore Gesù, per questi misteri della tua Vita, Passione, Morte e Gloria e per i meriti della tua santa Madre, ti preghiamo: converti i peccatori, aiuta i morenti, libera le anime del purgatorio. Concedi a tutti noi la tua grazia per ben vivere e ben morire, e la tua gloria per contemplare il tuo volto e amarti per l'eternità. Signore. Amen.

--- Do góry ---

 

Język portugalski   Język portugalski - Língua portuguesa


O Sinal da Cruz
Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amen.

O Credo
Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do Céu e da Terra. E em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus; está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, de onde há-de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na cumunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amen.

Pai Nosso
Pai-Nosso que estais no Céu; santificado seja o Vosso Nome; venha a nós o Vosso reino; seja feita a Vosso vontade assim na Terra como no Céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje; perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido; e não nos deixeis cair em tentação; mas livrai-nos do mal. Amen.

Ave Maria
Ave-Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres a bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen.

Glória
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo; como era no princípio, agora e sempre. Amen.

Ó meu bom Jesus
Ó meu bom Jesus perdoai e livrai - nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei as que mais precisarem de vossa infinita misericordia. Amen.

Salve Rainha
Salve-Rainha, mãe de miericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva; a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro nos mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem. Amen.

Oração final
Divino Jesus, nós Vos oferecemos este terço que vamos rezar, meditando nos mistérios da nossa Redenção. Concedei-nos, por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências desta santa devoção. Amen.

 

--- Do góry ---

 

Język hiszpański   Język hiszpański - Español lengua


Señal de la cruz
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen.

Creo
Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo; nació de Santa María Virgen; padeció bajo el poder de Poncio Pilato; fue crucificado, muerto y sepultado; descendió a los infiernos; al tercer día resucitó de entre los muertos; subió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre; desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comumión de los Santos en el perdon de los pecados la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amen.

Padre nuestro
Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amen.

Ave María
Dios te salve, María. Llena eres de gracia: El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre: Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen.

Gloria al Padre
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amen.

Oh mi Jesús
Oh mi Jesús, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las mas necesitadas de tu misericordia. Amen.

Salve Reina
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra: vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Amen.

Oración
Oh Dios de quién Único Hijo nos ha otorgado los beneficios de la vida eterna, concédenos la gracia que te pedimos mientras meditamos los Misterios del Mas Santo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, debemos imitar lo que contienen y obtener lo que prometen, a través del mismo Cristo Nuestro Señor. Amen.

 

--- Do góry --- 

 

Język rosyjski Język rosyjski - Русский язык

Я верю в Бога

я верю в единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли. Я верю в Иисуса Христа, Его Единородного Сына, Господа нашего, который был зачат от Святого Духа, рожденный от Девы Марии. Он страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и был похоронен. Он сошел в ад. На третий день Он воскрес; Он вознесся на небо и воссел одесную Отца. Он придет снова, чтобы судить живых и мертвых. Я верю в Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение святых, прощение грехов, воскресение тела, жизнь вечную. Аминь.

 

Отче наш

Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое; Да приидет Царствие Твое; Да будет воля Твоя как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь.

 

Радуйся, Мария:

Радуйся, Мария, благодати полная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь.

 

Слава

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. Как это было в начале это ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

 

О мой Иисус

О мой Иисус, прости нам наши грехи, сохрани нас от адского огня. Ведущий все души на небо, особенно в наиболее нуждающиеся в милости Твоея.

 

Под Твою защиту

Под прибегая к вашей защиты, Божией Матери, наши ходатайства не пренебрегай в наших нуждах, но и от всех неправильных приключений пожалуйста избавь нас всегда. О славных и Пресвятой Богородицы. О Богоматери,
наш Защитник, наш Посредник, наш Утешитель. С сыном примирил нас, рекомендуют нас Сына Твоего, мы даем его обратно
с сыном.

 

Вечный покой Вечный грант остальные им, Господи, и пусть вечный свет светит свет на веки и веки. И пусть их души и все души усопших верных, с грацией Бога отдыха в мире. Аминь.

--- Do góry ---