Kościół perełką Śląska Cieszyńskiego

Od października ubiegłego roku do maja 2018 roku Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki realizuje mikroprojekt pn. „Realnie i wirtualnie w kulturze polsko-słowackiego pogranicza”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. W tym miesiącu w ramach projektu uruchomiono zarówno dla turystów, jak i mieszkańców nową stronę internetową: www.powiatbielski.wkraj.pl, zawierającą WIRTUALNE WYCIECZKI i FILMY zrealizowane w 12 wybranych zabytkach powiatu bielskiego i regionu Orawy. Po stronie polskiej wycieczki wykonano w obiektach:

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Bestwinie,
Kościół pw. św. Wawrzyńca w Bielowicku,
Kościół pw. Podwyższenia Krzyża w Starej Wsi,
Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła Starszego w Szczyrku,
Muzeum Juliana Fałata „Fałatówka” w Bystrej,
Kościół św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach - powiatbielski.wkraj.pl/html5/index.php?id=81282&lng=PL#81192/284,-19 Dawna papiernia habsburska w Czańcu,
Pałac Czeczów w Kozach oraz

Po stronie słowackiej:
Muzeum wsi orawskiej, Zuberec – Brestová,
Orawska kolej leśna,
Zamek Orawski,
Hviezdoslavova Gajówka w Oravskej Polhore.    

Wirtualne wycieczki to nowoczesne i nowatorskie podejście do prezentowania obiektów w postaci ruchomego obrazu 360st. Utworzona strona stworzona została udostępniona również w wersji na urządzenia mobilne oraz zawiera kody QR, dzięki którym po zeskanowaniu kodu w prosty sposób będzie można „zwiedzić” zabytki naszego pięknego regionu. Na stronie internetowej prócz wspomnianego wirtualnego zwiedzania można wykonać internetową pocztówkę, zagrać w wirtualne puzzle czy oglądnąć krótki film o historii danego obiektu. Realizowany projekt ma na celu wykorzystanie potencjału obiektów zabytkowych i atrakcji kulturowych do zwiększenia atrakcyjności turystycznej polsko-słowackiego pogranicza. W zeszłym roku w ramach działań projektowych zorganizowana została konferencja pn. „Dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza”, a w tym roku planowane jest wydanie przewodnika turystycznego „Szlakiem kultury pogranicza polsko-słowackiego” oraz promocja regionu na Targach Turystyki i Wypoczynku „Lato” w Warszawie i wykonanie gadżetów promocyjnych. Zapraszamy do odwiedzenia strony www.powiatbielski.wkraj.pl