W skład Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych wchodzą następujące osoby: