W skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej wchodzą następujące osoby:

1. Z urzędu

2. Z wyboru:

3. Mianowani przez proboszcza parafii: