Miłosierdzie Boga z pokolenia na pokolenie. To ono właśnie jest odwieczną przyczyną wszystkiego, co istnieje. Bóg bowiem stworzył świat z miłości i od początku postanowił obdarzyć tą miłością każdego człowieka. A była to miłość miłosierna, gdyż Miłosierdzie jest po prostu miłością w działaniu. Wszystko, co istnieje, co zostało stworzone, cały nieogarniony i genialny wszechświat jest dziełem tego Miłosierdzia

W obliczu zagrożenia jakim stała się ogólnoświatowa epidemia koronawirusa, uruchomiliśmy dodatkową zakładkę KORONAWIRUS w menu, w której będziemy zamieszczać wszystkie istotne dla życia duchowego, parafialnego i diecezjalnego informacje. Bieżące informacje będą również prezentowane na przewijających się na stronie grafikach.

W  związku  z  rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów  w  naszym  kościele  od  26 czerwca  może  być  zajętych  75%  wszystkich  miejsc.  Do  limitu  nie  wliczają  się  osoby zaszczepione.  Nadal  posiadamy  założone  maseczki  i  dezynfekujemy  ręce  u  wejścia  do kościoła.  Konferencja  Episkopatu  Polski  jednogłośnie  zniosła  dyspensę  od uczestnictwa  w  niedzielnej  Eucharystii  i  w  święta  nakazane.   

Na ten trudny dla wszystkich czas błogosławimy wszystkich parafian, otaczając Was modlitwą, jednocześnie o modlitwę w intencji ustania pandemii prosząc.