Już miesiąc Różańca - październik, odmawiajmy go wspólnie bo "...Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Módlmy się za kapłanów i misjonarzy zgodnie z zaleceniem Papieża Franciszka, który ogłosił miesiąc październik modlitewnym wsparciem dla misjonarzy na całym świecie, bowiem potrzebują go by nam wlaściwie glosić Słowo Boże i prowadzić ścieżkami Jezusa do Domu Ojca w Niebie.