Kolęda głosi: "Nowy rok bieży, w jasełkach leży, A kto, kto? Dzieciątko małe, dajcie mu chwałę, Na ziemi." Żegnamy stary rok i za moment powitamy nowy. Na to, co się już wydarzyło, nie mamy wpływu. Natomiast z wielką świadomością chrześcijańskiej postawy możemy w każdym następnym dniu świadczyć, że Jezus Chrystus, którego tajemnicę przyjścia na świat upamiętnialiśmy, jest naszym Panem.

Przyjmijcie więc nasze najserdeczniejsze życzenia i błogosławieństwo na rok 2019. Niech Pan wypełnia wasze serca, niech Jego łaska trwa w nich na wieki. Łaską bowiem jesteście zbawieni, nie z uczynków, aby się nimi nie chlubić. Trwajcie w Panu, bo jak sam powiedział, kto trwa we mnie i ja będę w nim trwał.