"Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata."

Jak pięknie brzmi zapewnienie naszego Pana Jezusa Chrystusa, Mesjasza, Zbawiciela, o tym, że zawsze jest z nami. Czy czujesz jego obecność w każdej chwili swojego życia? Czy jak Noe i Henoch spacerujesz z Jezusem? Pamiętaj o jego przyjaźni i nie zawiedź go. A nawet jeśli chwila słabości ci się wydarzy, pamiętaj - on już dawno ci wybaczył. Pamiętaj, lecz nie nadużywaj, bo to największy dar.