Wraz ze Wszystkimi Świętymi w niebie śpiewajmy Panu psalm: Bedę Cię wywyższać, Boże mój, Królu mój, i będę błogosławić Twe imię na wieki wieków. Każdego dnia będę Cię błogosławić i chwalić Twoje imię na wieki wieków. Wielki jest Pan i godzien wszelkiej chwały, a jego wielkość jest niezbadana. [Ps 145, 1-3]