Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie» [J 2,5]. Zapraszamy na nabożeństwa majowe każdego dnia. Wsłuchajmy się w głos Maryi i zanośmy za jej pośrednictwem prośby, błagania i dziękczynienie Jej Synowi, a naszemu Panowi Jezusowi Chrystusowi. Aby lepiej się wsłuchać w słowa Matki, która jak każda matka, najlepiej zna swojego Syna, czytajmy także każdego dnia Pismo Święte.