A gdy był wieczór tego pierwszego dnia po szabacie, a drzwi były zamknięte tam, gdzie zgromadzili się uczniowie z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i powiedział do nich: Pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im swoje ręce i bok. I uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana. [J 20, 19-20] Czy my też radujemy się każdego dnia, kiedy idziemy ramię w ramię z Jezusem, naszym Panem? Poczujmy nieograniczone miłosierdzie płynące wprost z jego serca, zmywające nasze grzechy i zaniedbania, napełniające nas Jego miłością.