Okres choinkowy skończył się na dobre. Zgodnie z tradycją w Święto Ofiarowania Pańskiego (zwanego w Polsce również Świętem Matki Boskiej Gromnicznej), żegnamy się z przystrojonym drzewkiem w naszych domach. Ale nie to jest najważniejsze. Świąteczne słowa Pisma Świętego stawiają przed naszymi oczami na pierwszym miejscu Jezusa. W Ewangelii widzimy go jako małe i bezbronne dziecko, które rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością. W drugim czytaniu św. Paweł tłumaczy, że aby pokonać śmierć i szatana Jezus musiał stać się jak my wszyscy. Wracając zaś do czytania starotestamentowego widzimy Jezusa, Pana i Króla, który sądzić nas będzie, bo On jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy.

Kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Czy żyjesz tak, jakby On sobie tego życzył. Czy czynisz tak, aby w choć niewielkim stopniu zasłużyć na jego niekończącą się i wszechogarniającą miłość? Czy spalisz się ze wstydu osmolony od swych grzechów, czy też będziesz błyszczał jak 24 karatowe złoto? Wybierz...