Jezus w Apokalipsie mówi o sobie: Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni [Ap 22,13]. Spójną klamrą spina tajemny plan o królestwie. Będąc w łonie matki czytamy o nim: I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca [Mt 1, 33]. U kresu zaś swoich dni, Jezus mówi o sobie: Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. [J 18,37].

Dlatego też, wpatrzeni w Królestwo Jezusa Chrystusa, który zasiądzie na tronie Dawida, śpiewajmy ufnie psalm: W Tobie, Panie pokładam ufność, niech nigdy nie będę zawstydzony, Według swej sprawiedliwości ocal mnie i wyzwól, nakłoń ku mnie ucha i wybaw mnie [Ps 71, 1-2].